Organisatieontwikkeling RVO Society

door 11 maart 2020Geen categorie

Lies Lambert interviewt Ilse Ooghe, directeur van RVO Society

Wat was de uitdaging waar jullie voor stonden, toen je Tweeperenboom de eerste keer aansprak?

RVO Society had net een nieuwe directeur, was op twee jaar tijd enorm gegroeid en stond aan het begin van de looptijd van een nieuw convenant. Een nieuw strategisch plan zou worden opgemaakt en daarin rezen vragen: wat zijn onze strategische pijlers, hoe pakken we dit aan, hoe gaan we om met de groei, hoe zal de organisatie eruitzien? Welke doorbraak hebben jullie doorgemaakt? Op welke doorbraak zit je te broeden? Doordat Tweeperenboom helpt met het verhelderen en herstructureren van de uitdagingen, is het nu duidelijk wat de strategische doelen zijn. Iedereen in onze organisatie kan nu ook vertellen waar we naartoe gaan. De volgende stap is het vertalen in operationele doelen en organisatiedesign.

Ging dat gepaard met vallen en opstaan?

Zo zou ik het niet noemen, maar we zijn wel verschillende stappen van helderheid doorlopen. Het lastigste was het moment waarop er keuzes moeten gemaakt worden: wat doen we wel en wat niet? Dat geeft dan ook meteen aan wat we met dit proces willen bereiken: Weten voor onszelf wat onze kern is, wat er verder van ons af staat en wat we loslaten. Dat is echt niet eenvoudig… Maar als je erin slaagt om een aspirerend verhaal te brengen, dan willen mensen zich daartoe verbinden en kunnen ze loslaten.

We willen ook absoluut die impact meetbaar maken. Zo kunnen we beter opvolgen of we vooruitgaan, stappen vooruitzetten of andere acties moeten opzetten om dit doel te bereiken. Dat is ook een van de redenen waarom we voor Tweeperenboom gekozen hebben.

Welke andere effecten (outcome) wil je bereiken?

We willen bereiken dat RVO Society een volwaardige speler is en ook zo erkend wordt als het gaat over het aanbieden van STEM onderwijs naar het leerplichtonderwijs (basisonderwijs en secundair onderwijs). Daar zijn we al goed naar op weg. Onze communicatie is al veel gerichter in het kader van het strategische plan. Dat wordt gesmaakt door onze sponsors en mogelijke partners.

Wat is de belangrijkste bijdrage van Tweeperenboom?

Ten eerste goed naar de vraag luisteren en het traject aanpassen aan de noden van onze organisatie.

Verder is het goed dat iemand dat op een procesmatige manier begeleidt en mee het doel in het vizier houdt. Tweeperenboom reikt kaders aan waarbinnen de discussie plaatsvindt en de ambitie en het strategische plan vorm krijgen.

Wat Tweeperenboom ook doet, is hertalen en vastleggen. Als bepaalde discussies gevoerd zijn, effectief vastleggen en terug checken: is het dit wat we bedoelen, hoe definiëren we het, hoe beschrijven we het. Zo kunnen we de outcome van de discussies verankeren.

Verwacht je dat je, na dit traject, betere samenwerkingen zal kunnen aangaan?
Dat voel ik nu al. Doordat we nu goed weten waar we naartoe willen, kunnen we gemakkelijker vertellen binnen welk kader samenwerking mogelijk is. Dus in die zin, hebben we nu absoluut al betere verbindingen.

Lies Lambert

Dit artikel verscheen in het doorbraakrapport ‘Tweeperenboom Oogst 2015 -2019’. Hier kan je het artikel in de oorspronkelijke lay-out bekijken. Dubbelklik op de afbeelding en kies dan ‘open afbeelding in een nieuw tabblad’.

Pin It on Pinterest