OVER TWEEPERENBOOM

Tweeperenboom is een coöperatieve organisatie van diverse experten, gespecialiseerd in transitie- en doorbraaktrajecten vanuit diverse invalshoeken.

Tweeperenboom begeleidt organisaties en mensen om te groeien en te versnellen en op deze manier wendbaar te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.

logo 2P leap

Toffe peren

Tweeperenboom is een ondernemende ploeg van experten met diverse kennis en veel goesting om organisaties en mensen bij te staan om verandering als een geschenk te zien en te groeien. Doorbraakarchitecten, gesteund door investeerders, partners en bestuurders. Stuk voor stuk toffe peren.

 

2P TEAM

Nele Smets, algemeen directeur en vennoot-doorbraakarchitect
Nele Smets

Nele Smets

algemeen directeur en vennoot-doorbraakarchitect

Nele is handelsingenieur en ondernemer in hart en nieren. Ze bekwaamde zich verder als agile coach en impact coach. Wendbaarheid is haar centrale thema: durven dromen, de dingen stap voor stap aanpakken, en leren al doende. Zo heeft ze ook de opstart van de coöperatieven Tweeperenboom en De Smederij geconcipieerd en mee waargemaakt.

Haar kracht bestaat erin om complexe systemen en vraagstukken bevattelijk te maken voor anderen. Ze ondersteunt teams om vat te krijgen op onzekerheid en onduidelijkheid.

Ze werkte voordien als logistiek manager bij IKEA, als IT analist en als strategie, change & agile coach bij KBC. Nu investeert ze volop in haar eigen droom en zaak, Tweeperenboom.

nele@tweeperenboom.be
0473 38 11 03


Bert Smits, vennoot-doorbraakarchitect
Bert Smits

Bert Smits

vennoot-doorbraakarchitect

Bert Smits is sociaal pedagoog met een passie voor leer – en veranderprocessen. Hij werkt al sinds 2007 als zelfstandig organisatieadviseur. Vanuit die rol begeleidt hij overheden, bedrijven, scholen en andere organisaties in het vormgeven en doormaken van soms complexe transitie-processen.

Bert is een maatschappelijk ondernemer in hart en nieren. Hij is oprichter en zaakvoerder van Levuur, een coöperatieve gespecialiseerd in participatieprocessen, en van Schoolmakers, een coöperatie die onderwijs-verandering begeleidt. Hij is eveneens voorzitter van het Mysterie van Onderwijs vzw, een platform voor onderwijsinnovatie.

Met Tweeperenboom is hij dus niet aan zijn proefstuk toe. Het is voor Bert de gedroomde uitvalsbasis om samen met collega’s en partners innovatieve projecten te lanceren.

bert@tweeperenboom.be
0497 93 29 15

Phil Daenens, vennoot-doorbraakarchitect
Phil Daenens

Phil Daenens

vennoot-doorbraakarchitect

Verandering zit in Phils DNA. De afgelopen dertig jaar heeft Phil bij menig bedrijf en organisatie dromen helpen realiseren, bedrijven bewuster laten omgaan met hun impact en sociale organisaties ondernemender laten worden. Vandaag deelt Phil zijn expertise als doorbraakarchitect bij Tweeperenboom. Daarnaast is hij coach, mentor en schrijver. 

Zijn specialiteiten zijn het ontwikkelen van visie, missie, strategie en doelstellingen alsook de implementatie ervan. 

Hij houdt van innovatie en transparantie en is een pragmatisch leider die graag mens en team naar een hoger niveau brengt en inzet op trajecten met een duurzame impact. Phil is analytisch, resultaat gedreven en veerkrachtig.

phil@tweeperenboom.be
0477 28 01 36

www.phildaenens.be

Lies Lambert, vennoot-doorbraakarchitect
Lies Lambert

Lies Lambert

doorbraakarchitect
Patronen en verbindingen. Dat is wat Lies interesseert, zichtbare patronen en wat voorbij het zichtbare gaat… in een mens, tussen mensen, in een team, tussen teams, in een organisatie, tussen organisaties. Hiervoor zet ze verschillende tools in: observeren, luisteren, vragen, toetsen, inbrengen, onderzoeken, ontwerpen, experimenteren.  In complexe trajecten is er veel onzekerheid, Lies gidst je stap voor stap.
Lies is sociaal agoog, organisatiecoach en coördinator. Ze heeft ruime ervaring met projectcoördinatie en in het schrijven van projectvoorstellen, zowel in België als in Europa. Ze houdt ervan om mensen en ideeën te verbinden, zelfs als ze in eerste instantie onverbindbaar lijken. Ze is een positieve denker en doener, en brengt mensen ertoe om hun unieke kwaliteiten in te zetten. Lies brengt graag beeld binnen in een traject onder het motto: als je het kan tekenen, begrijp je het
Naast het begeleiden van doorbraaktrajecten, is Lies ook coördinator van het Mysterie van Onderwijs. Ze deed de afgelopen jaren ervaring op als procesbegeleider bij Schoolmakers en gezins- en loopbaanbegeleider bij Liaan, Kompas en GR35. Voordien werkte ze 10 jaar als projectleider bij Mobiel 21 vzw, de beweging voor duurzame mobiliteit, waar ze nu bestuurslid is. Levenslang leren is een levensstijl: intervisiecoaching (2015), oplossingsgericht coachen (2017), organisatiecoach (2018-2019), Trauma in organisatie (2019), systemisch coachen (2019-2020).

lies@tweeperenboom.be
0495 33 83 27

Jeroen Bryon, vennoot-doorbraakarchitect

Jeroen Bryon

doorbraakarchitect

Jeroen Bryon is doctor in de geografie en heeft een lange ervaring in toerisme, erfgoed en beleid. Hij houdt ervan om kansen om te zetten in actie, zeker in complexe transitieprocessen. Daarbij heeft hij veel aandacht voor het co-creatief ontwerpen van toekomstplannen. Geen grotere voldoening dan het samenbrengen van tegengestelde visies tot een gedeelde ambitie! En geen groter genot dan de realisatie van die ambitie te kickstarten.

Jeroen is een storyteller pur sang. Strategieën wervend formuleren. Jongeren inspireren in zijn lessen aan Thomas More. Of documentaires maken zoals Weg van het Meesterwerk. Het maakt allemaal niet uit: als hij maar verhalen kan vertellen.

Jeroen is ook een ruimtemaker. Letterlijk, want het is zijn passie om een nieuwe toekomst te geven aan plekken met een verleden. Maar ook figuurlijk: hij creëert graag ruimte voor mensen. Door samenwerkingen te stimuleren, door problemen om te denken en door een hecht team te smeden. Enkel zo kunnen transitieprocessen écht slagen.

jeroen@tweeperenboom.be
0478 40 50 99

Caroline Godts, doorbraakarchitect

Caroline Godts

doorbraakarchitect

Samen nadenken, leren van elkaar en werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Tonen dat het kan. Dat drijft Caroline en vormt de rode draad in haar professionele leven. Observeren, leren, enthousiasmeren, uitdagen, creëren en verbinden, dat is waar ze op inzet: of het nu bedrijven, studenten, sociaal ondernemers, middenveld of overheden zijn.

Eerst binnen een lerend netwerk waar ze samenwerkte met grote en beursgenoteerde bedrijven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen: van duurzaam aankopen tot duurzaamheidsverslaggeving of duurzaam personeelsbeleid. Van de bedrijfswereld ging het naar de wereld van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap: vaak kleinschalige, lokale maar impactgerichte initiatieven.

Caroline is naast doorbraakarchitect aan de slag als kennismanager bij de Sociale InnovatieFabriek, een cross-sectoriele netwerkorganisatie die sociaal innovatieve en ondernemende projecten ondersteunt, helpt opstarten, netwerken en impact creëren. Ze deelt en ontwikkelt kennis en praktijk rond sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in het netwerk van innovatoren en ondernemers. Caroline behaalde een Master in de Sociale Wetenschappen en nadien een ManaMa Internationale Betrekkingen en Conflictbeheersing aan de K.U.Leuven.

caroline@tweeperenboom.be
0486 24 40 26

Birgit De Clerck, doorbraakarchitect

Birgit De Clerck

doorbraakarchitect

Birgit is doorbraakarchitect en economist met een specialisatie in Internationale Betrekkingen. Al meer dan 20 jaar begeleidt ze verander- en leerprocessen in diverse sectoren, zowel nationaal als internationaal. Bij het begeleiden van veranderingstrajecten waarin het oude niet meer werkt, maar het nieuwe er nog niet is, voelt ze zich als een vis in het water. Ze heeft oog voor processen waar er nood is aan een tussenruimte, waarin men zich los maakt van oude dynamieken en patronen. Trajecten waarin rouw, onzekerheid en chaos nodig zijn, zodat mensen echt open staan voor het samen betekenis geven aan verandering of radicale innovatie. Trajecten waarin experimenteren en de opschaling van deze experimenten centraal staan om te komen tot echte systeemverandering.

Birgit beseft dat echte doorbraken vaak niet plaatsvinden op het niveau van inhoud, kennis en vaardigheden maar op de diepere laag van relaties, machtsverhoudingen, dynamieken en patronen.

Groepen, organisaties en multi-stakeholder partnerschappen begeleiden in dit complexe werkveld en met hen navigeren tussen ‘veiligheid’ en ‘durf’ om echte doorbraken te realiseren is haar passie.

Birgit volgde verschillende opleidingen in systemisch- en oplossingsgericht werken, Deep Democracy en conflicthantering en het ontwerpen en begeleiden van verander- en transitieprocessen. De voorbije jaren ontwierp en begeleidde ze trajecten bij welzijnsorganisaties (vb. Tele-Onthaal vzw, Binnenstad vzw en Pag-Asa), bij NG0’s (vb. Broederlijk Delen, 11.11.11, VVOB, Protos), bij overheden (vb. Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, stad Gent, Herentals) en bij vele anderen. Systemisch kijken, co-creatie, innovatie en verbindend werken mét verschil staan steeds centraal.

birgit@tweeperenboom.be
0497 44 71 08

Dorien De Troy, doorbraakarchitect

Dorien De troy

doorbraakarchitect

 

 

dorien@tweeperenboom.be
0475 90 01 23

Benoît Hovelaque, doorbraakarchitect
Benoît Hovelaque

Benoît Hovelaque

doorbraakarchitect

Benoît is gefascineerd door ontwikkelfasen van mensen, teams en organisaties.

Het is zijn passie om teams en medewerkers te begeleiden en om trajecten in organisaties vorm te geven. In organisaties kan hij flexibel verschillende posities innemen : vanuit de rand observeren, bevragen en teruggeven én te midden van organisaties meedenken en betrekken.

Hij deed ervaring op bij Argenta, Colruyt Group en UNIZO. Bij Tweeperenboom doet hij organisaties  stilstaan én bewegen, twijfelen én opnieuw rechtstaan, terugkijken én dromen, met als voornaamste uitkomst kracht en geloof in het hier én nu.

Benoît houdt van luisteren en doorvragen, inspireren en vertellen, helpen in verband brengen en conceptueel voorstellen, mensen en organisaties aanvoelen en laten groeien, hoop bieden met creatieve werkvormen.

benoit@tweeperenboom.be
0474 48 48 42

Sarah Martens, doorbraakarchitect

Sarah Martens

doorbraakarchitect

Sarah is doorbraakarchitect en ruimtemaker. Als architect van opleiding ziet ze zich als een vormgever vanuit de ruimte en het sociale. Ze vertrekt niet vanuit plannen, maar vanuit eigenaarschap, vanuit een dynamiek en goesting, en vanuit wat mogelijk is. Ze kent haar weg in het jargon van ruimtelijk beleid, maar doet zelf beroep op een ander instrumentarium, zoals scenario-denken en uitbeelden, wandelen en prototypen, spelvormen en onderhandelingskaarten …

Aan de UHasselt maakte ze een doctoraat over de rol, betekenis en gebruik van publieke ruimte in landelijke dorpen. Verder deed ze er kennis en ervaring op rond participatie en het ontwerpen van collectieve leerprocessen in verschillende projecten (bv. instrumenten voor ruimtelijke, participatieve processen (IWT), het ontwerp van een lerend netwerk ‘Mooiste dorpen van Haspengouw’ (Leader, Europees fonds voor plattelandsontwikkeling) of het leertraject ‘Lessen voor participatie’ (Ruimte Vlaanderen).

Binnen Tweeperenboom wil ze mee zoeken hoe dorpen inspiratiebron zijn voor verandering en transitie. En wil ze organisaties, groepen, mensen ondersteunen om ruimte te maken om samen te leren.

sarah@tweeperenboom.be
0479 93 54 22

Yeter Yesilgöz, chief happiness officer
Yeter Yesilgoz

Yeter Yesilgöz

chief happiness officer

De kans is groot dat je Yeter als eerste ziet bij Tweeperenboom. Zij zorgt ervoor dat jouw dag hier zo perfect mogelijk verloopt. Onze vergaderzalen op en top in orde houden, offertes, telefoons, catering … behoren tot haar takenpakket.

Ze onthaalt je altijd met een glimlach en weet hoe belangrijk goede koffie is.

Na een master in de psychologie en 10 jaar werkervaring bij 2 vzw’s in de integratie- en socio-culturele sector is ze nu Chief Happiness Officer bij Tweeperenboom.

yeter@tweeperenboom.be
016 64 00 64

Mede gesteund, bestuurd en gefinancieerd door

Luc Haegemans
Annemie Colruyt
Annemie Lemahieu
Wim Poppe
Bart De Smet
Michael Boes

 Wij werken graag samen met

Katrien Barrat linkedin retina
Jeroen Bryon linkedin retina

ShiftN cvba 
Levuur cvba   

Schoolmakers cvba 

We bouwen aan solide partnerschappen met

Lannoo Campus
Sylvester Productions
Heerlijckyt van Elsmeren

Pin It on Pinterest