Lokale Helden

door 15 januari 2020Geen categorie

Lokale Helden is een jaarlijks event dat lokale artiesten op een podium zet in zo’n 200 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Tweeperenboom begeleidde Poppunt in de impactmeting van dit event. 

Nele Smets gaat in gesprek met Stijn Lemaire en Jeroen Ackerman, projectleiders bij Poppunt.

Wat is de impact van dit event?

Stijn: Lokale Helden is ontstaan vanuit de wens om lokale artiesten meer visibiliteit en speelkansen te bieden en organisatoren te enthousiasmeren hun rol op te nemen. We zien effecten op verschillende actoren: nieuwe generaties lokale artiesten ontdekken de magie van muziek en een podiumkans, organisatoren hebben een succeservaring en leren zelfstandig live events te organiseren, én lokale besturen ontdekken lokaal talent en zien hun stad of gemeente tot leven komen.

Jullie hebben ook de impact van Lokale Helden gemeten. Waarom vond je dat
belangrijk?

Stijn: We voelden dat Lokale Helden enorm veel in gang zette, maar we konden het merendeel niet vatten. Door een impacttraject te doorlopen hebben we vier hoofdeffecten kunnen capteren en onderbouwen met cijfers.

Wat heeft jullie dat verder opgeleverd?
Stijn: Met de resultaten van die impactmeting hebben we de lokale besturen benaderd en hebben we de waarde van muziek een lokaal gezicht kunnen geven. Ze nemen nu muziek ernstiger dan voordien: ze organiseren bijvoorbeeld lokale popraden om noden van artiest en organisator te detecteren en ontwikkelen nieuwe beleidslijnen. En precies daar zit een enorme hefboom naar verduurzaming van het Lokale Helden event.

Jeroen, jij bent de nieuwe projectleider van Lokale Helden. Wat is de volgende
uitdaging waar jullie voorstaan?
Jeroen: Lokale Helden heeft ons geleerd dat muziek een sterke verbindende kracht heeft: dankzij muziek, en zelfs in het kleinste dorp, vinden mensen mekaar die mekaar anders niet zouden vinden! Dit willen we opentrekken naar meerdere culturen en achtergronden. Daar hebben we met de editie 2019 een eerste keer rond kunnen experimenteren structureel rond kunnen werken, dankzij middelen van het integratiepact. Samen met het Internationaal Comité hebben we twee mensen projectmedewerkers aangeworven met een migratie-achtergrond, en het is ongelooflijk om te zien welke effecten dat al heeft gehad op onze eigen organisatie! Niet alleen Lokale Helden, maar ook onze communicatie- en adviesdiensten zijn veel inclusiever geworden.

Wat pikken jullie er uit mee?
Stijn: Je moet niet meten om te meten, wel om je strategie op lange termijn te blijven zien en te kunnen bijsturen. Impactmeten is een mooi instrument om de juiste vragen te blijven stellen.
Jeroen: Ik heb geleerd dat je met heel kleine dingen heel grote effecten kan hebben.
Ik heb ook leren stilstaan en dingen dubbelchecken.

Dit artikel verscheen in het doorbraakrapport ‘Tweeperenboom Oogst 2015 -2019’. Hier kan je het artikel in de oorspronkelijke lay-out bekijken. Dubbelklik op de afbeelding en kies dan ‘open afbeelding in een nieuw tabblad’.

Pin It on Pinterest