6 tips voor je eigen familievergadering

door 13 mei 2019Agile, Vergaderen bij Tweeperenboom

Binnen de bedrijfswereld wordt er veel ingezet op vergaderen, afstemmen en op Agile-werken, ook bij Tweeperenboom. Maar ook binnen het gezin kan dit zijn waarde hebben. Vier jaren geleden startten Bert en ikzelf, naar aanleiding van deze TED-talk, met familievergaderingen. We houden deze vergaderingen nog trouw elke week, het is een houvast geworden voor onze kinderen en voor onszelf.

familievergadering als rustpunt

Elke zondagavond nemen we een half uur de tijd om met ons gezin de afgelopen week en de komende week te bespreken. De familievergadering vindt enkel plaats wanneer iedereen aanwezig is en wordt anders verplaatst naar een ander moment. Het is een moment waar we allen naar uitkijken en waar onze drie dochters (nu 7, 11 en 12 jaar oud) echt naar vragen, een rustpunt in onze vaak drukke week. Zelf mee aan de slag gaan? Ik geef je graag 6 tips.

6 tips voor geslaagde vergadering

1.   Kies voor een vast moment

Kies voor een vast moment in je week, zodat het een deel wordt van je routine. En ook al doe je sporadisch eens een korte versie, probeer je aan dat moment te houden. Die voorspelbaarheid stelt ook gerust: wanneer de kinderen ergens mee zitten en ze kunnen het niet meteen kwijt, wéten ze dat ze het die zondag sowieso kunnen vertellen.

2.    Stel een voorzitter aan

Elke week is er een andere voorzitter. De eerste keren namen wij als ouders het voortouw, maar al snel vroegen onze kinderen om ook een vergadering te mogen leiden. De voorzitter stelt de vragen en zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan het woord komt.

3.   Werk met vaste rondes

Elke week doorlopen wij dezelfde vragenrondes. We starten met het overlopen van de afgelopen week: wat hebben we gedaan, wie had er welke activiteiten? We merken dat dit een belangrijke ronde is, anders vertrek je vanuit de emotie van dat moment. Zo hadden we vroeger soms een moeizame start omdat ze net ruzie hadden gehad, terwijl we nu eerst de gebeurtenissen van de hele week overlopen. Dat relativeert en zet dingen in perspectief.

Ga in op wat er wel of niet goed werkte afgelopen week: waarom was dat, wat kon er beter? Wat vond je fijn, wat vond je minder? En hoe kunnen we het anders aanpakken? Laat de kinderen zelf met ideeën komen, je zal versteld staan van hun creativiteit!

De volgende ronde is meteen ook ieders favoriete ronde: de complimentenronde: iedereen geeft iedereen een complimentje over wat hij of zij goed deed afgelopen week. Een mooie tekening, een vriendelijk gebaar of lekker gekookt? Het ideale moment om dit tegen de andere te zeggen.

Daarna overlopen we de komende week. Zijn er praktische zaken die nog moeten geregeld worden: een babysit boeken of een speciale schooluitstap? Zijn er belangrijke toetsen gepland en heeft iemand daar hulp bij nodig? En waar kijkt iedereen naar uit? Deze ronde helpt om structuur te geven aan de week die komt, zeker in ons gezin, waar elke week er anders uitziet.

4.   Wees flexibel

Het Agile-principe is volledig gestoeld op aanpassen en verbeteren en dat geldt ook voor deze vergaderingen. Vier jaar geleden hadden we heel andere vragen/rondes, maar gaandeweg beslisten we samen over de inhoud ervan. Toen hielden we ook nog vaak een ronde over de vergadering zelf: wat kan er beter, wat vonden we goed,…?

Pas dus je vergadering aan naar wat er werkt voor jouw gezin. Het zal ook afhangen van de leeftijden van je kinderen: rondes die werken voor jongere kinderen, zijn niet meer zo interessant voor een puber.

5.   Maak afspraken

Wanneer je start met de familievergadering is het belangrijk dat je expliciet afspraken maakt en daaraan ook consequenties koppelt. Zo smeten onze dochters bijvoorbeeld hun jassen altijd op de grond wanneer ze thuiskwamen, iets dat wij niet fijn vonden. Stel dan expliciet de vraag: hoe lossen we dit op? Laat hen zelf met mogelijke oplossingen en beloningen/straffen komen. Spreek ook af wanneer iets wel of niet geslaagd is. 4 dagen per week de jassen aan de kapstok is een geslaagde week en betekent 10 minuten langer opblijven bijvoorbeeld. Onze dochters komen intussen erg vaak zelf met een oplossing op de proppen nog voor we iets gevraagd hebben.

6.   Maak het visueel

Onze jongste dochter was net 4 toen we startten met onze familievergaderingen. Om te zorgen dat ook zij mee was, lieten we hen een visueel geheugensteuntje maken van de afspraak. Voor de jassen bijvoorbeeld lieten we hen op een post-it een jas tekenen. Die post-its haalden we er dan de week erna opnieuw bij om te bespreken of de afspraak geslaagd was of niet.

We merken dat onze dochters erg gegroeid zijn door de wekelijkse meetings. Niet alleen krijgen ze meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap over enkele familiezaken, ze kunnen ook beter probleemoplossend denken en we merken dat ze ook beter kunnen luisteren en spreken. En daar bovenop is het gewoon één van onze favoriete gezinsmomentjes. Of hoe agile ook ons familieleven veranderde. 

Nele Smets

Pin It on Pinterest