Tweeperenboom verwelkomt Birgit De Clerck

door 3 februari 2020Coöperatie, Veranderingstraject

Na bijna 20 jaar werken als consultant en procesbegeleider stond Birgit De Clerck in 2019 ook regelmatig even stil. Het was voor haar een jaar van loslaten en afscheid nemen, vertragen en herbronnen, werken in de luwte aan een aantal mooie verander- en transitietrajecten én keuzes maken. 2020 kondigt zich aan als een nieuwe start, met duidelijke keuzes én een nieuwe duurzame samenwerking. We zijn enorm blij en trots dat dat met Tweeperenboom mag zijn.

Waarom koos je voor Tweeperenboom als partner?

Birgit De Clerck: “Tweeperenboom herkent dat we als maatschappij op een kantelpunt staan, waarbij organisaties, bedrijven en overheden samen moeten werken om oplossingen te bieden aan complexe uitdagingen of op zoek moeten gaan naar een nieuwe identiteit en vaak innovatieve vormen van organiseren. Net in dat soort van transitietrajecten, waar het oude niet meer werkt, maar het nieuwe er nog niet is, voel ik me op mijn plek en kan ik een bijdrage leveren vanuit mijn opgebouwde kennis en ervaringen. Met Tweeperenboom kan ik dat bovendien doen met fijne collega’s die hierin complementair zijn. Zo kunnen we samen nog beter onze klanten begeleiden in dit complexe werkveld en met hen navigeren tussen ‘veiligheid’ en ‘durf’ om echte doorbraken te realiseren.”

Wat zijn de concrete vragen waarmee je in zo’n traject aan de slag gaat?

Birgit De Clerck: “Vragen waarmee we graag aan de slag gaan zijn fundamenteel, systeem veranderend en niet louter optimalisatie- of efficiëntie oefeningen. We denken daarbij aan vragen als: 

  • We willen een nieuw (maatschappelijk) project, programma, experiment of samenwerkingsverband vormgeven met participatie en engagement van relevante stakeholders
  • We willen graag onze maatschappelijke meerwaarde, DNA, of identiteit opnieuw scherpstellen
  • We willen een strategie, beleidsplan of kompas uitwerken voor de toekomst, dat een antwoord biedt op een snel veranderende wereld en noden van onze doelgroep/klanten
  • We hebben nood aan een nieuwe manier van organiseren en werken om een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen of veranderende noden en trends
  • We willen de Agenda 2030 en de daarbij horende ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vertalen in onze strategie, werking en structuren
  • We willen onze eigen competenties versterken omtrent het begeleiden van transitie & verandering of multi-stakeholder samenwerking
  • We lopen vast en meer van hetzelfde lijkt niet te werken …

Aan welke projecten zal je werken bij Tweeperenboom?

Birgit De Clerck: “Bij Tweeperenboom zal ik me vooral toeleggen op strategie, verander- en doorbraaktrajecten die bijdragen aan maatschappelijke veranderingen en transities die bezig zijn in onze samenleving. Co-creatie, systematisch werken, innovatie en verbindend werken mét verschil staan steeds centraal.”

Wat is je favoriete plek bij Tweeperenboom?

Birgit De Clerck: “De Smederij, waar koffie, eten en bier gelinkt worden aan een groene omgeving en een mooie werkplek, is nu al favoriet. Bovendien vond de opening van De Smederij plaats op hetzelfde moment als mijn start bij Tweeperenboom, waardoor ik de verbondenheid voel!” 

Waar kunnen we je vinden als je niet aan het werken bent?

Birgit De Clerck: “Op reis, liefst naar verre oorden om het verschil in cultuur, gewoontes en eten te zien, te voelen en gewaar te worden. Of gewoon dichterbij huis met een lekkere tas koffie, de krant of een goed boek, in het zonnetje.”

Pin It on Pinterest