Leren uit de toekomst:
werken met toekomstscenario’s

Toekomstscenario’s zijn een procesmethode en techniek die je kan toepassen om zicht te krijgen op mogelijke contexten waarin jouw organisatie in de toekomst terecht kan komen. Door een analyse te doen van de trends die zich voordoen in jouw sector kan je voor je organisatie verschillende scenario’s uitwerken. Zo creëer je een beter bewustzijn van je omgeving en kan je hier proactief op inspelen. Dit proces helpt om in een veranderende context tòch vat te krijgen op onzekerheid en om de strategie van je organisatie te bepalen.

Ben jij (bege)leider van een verander- of innovatietraject, en word je geconfronteerd met een complex, onoverzichtelijk landschap? Lijkt het eeuwen te duren eer je collectief tot keuzes kunt komen? Toekomstscenario’s zijn een flexibel instrument dat je kan helpen om:

  • complexiteit overzichtelijk te visualiseren
  • gezamenlijk visie te vormen
  • inhoudelijke keuzes te maken met elkaar

Daarnaast heeft de techniek als effect dat mensen in je organisatie meer veranderingsbekwaam en wendbaar worden, en dat ze leren omgaan met onzekerheid. Door de techniek in je organisatie in te bedden in een gezamenlijk leerproces, maak je de toekomst niet alleen begrijpelijk, maar zet je ook aan tot handelen – al vanaf vandaag! – en oriënteer je de energie naar het creëren van een gewenste toekomst.

Tijdens de opleiding reiken de lesgevers theorie, stappenplannen en praktijkvoorbeelden aan en gaan de deelnemers cocreatief aan de slag met een concrete case. Elke deelnemer kiest ook een eigen case uit zijn/haar eigen organisatie en werkt hier tussen de sessies door een plan voor uit, waar we via intervisie en coaching dieper op in gaan tijdens de vierdaagse. Op die manier toetsen we meteen de theorie aan de praktijk.

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het denken over de toekomst wil inzetten op een kritische en opbouwende manier, op weg naar meer gemeenschapszin en verantwoord ondernemerschap.

We grijpen zo gemakkelijk terug naar wat we vandaag kennen, en met deze techniek kan je daarvan loskoppelen. Het bekende loslaten en een bepaalde richting ontdekken, dat maakt dat je anders naar dingen kijkt. Dat is beleidsmatig erg interessant: wat zijn kansen en wat zijn risico’s en uitdagingen?

Ik onthou niet alleen deze techniek, maar ook de interessante vraagstelling, de professionele uitdaging en de positieve sfeer.

Mia Lammens, adjunct van de directeur, onderzoek en beleid Toerisme Vlaanderen

Data

Voorjaar 2020, met eerst 2 opeenvolgende dagen en dan 2 dagen met ongeveer een maand tussen.

We werken met een vlottende inschrijving, we starten de training dus vanaf 8 personen. Schrijf je dus in en we zoeken samen naar een datum die voor iedereen past.

Indien u dat wenst, kunnen wij voor u een overnachting boeken.

Format  Vier hele dagen. Als rode draad doorheen het traject wordt gewerkt aan een eigen case uit de organisatie van de deelnemer, waarbij het geleerde onmiddellijk wordt toegepast in de praktijk.

Voor wie Leidinggevenden, begeleiders van veranderingsprocessen

Door wie Philippe Vandenbroeck (ShiftN) en Bert Smits (Tweeperenboom)

Niveau inleidend, geen voorkennis vereist 

Locatie Tweeperenboom, 3020 Winksele

Prijs 1.200 euro, excl. 21% BTW (maaltijden, dranken en cursusmateriaal inbegrepen) 

 

Pin It on Pinterest

Share This