Lerend Netwerk:
Veerkrachtige Dorpen

Kernversterking. Een woord dat je de komende maanden en jaren nog vaker zal horen. Maar wat is dat juist? Wat verandert er in en voor (kleinere) dorpen? En wat kunnen steden leren van dorpen? 

Dorpen zijn knooppunten van relaties, levende systemen in beweging. We zien dorpen als experimenteerruimte voor nieuwe vormen van samenleven. Tweeperenboom vind je niet toevallig in Winksele, een levend dorp aan de rand van Leuven. De ideale ‘ruimte’ voor het begeleiden van complexe (maatschappelijke) doorbraakprocessen.

Wat maakt Winksele een innovatief dorp? En kunnen we die lijn doortrekken naar andere dorpen of steden? Ook het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat in voorbereiding is, plaatst dorpen meer in the spotlights. We moeten inzetten op kernversterking in beter ontsloten dorpen en steden, met andere woorden dichter bij elkaar bouwen en wonen, én tegelijk ook de nodige infrastructuur voorzien. Om te vermijden dat we niet nog meer kostbare open ruimte aansnijden, maar ook om te voorkomen dat bijvoorbeeld bussen in een immense lus moeten rijden om iedereen te kunnen bedienen.

We moeten ook beter en sociaal kwalitatief bouwen en de woon- en leefkwaliteit nog meer verankeren in het ruimtelijk en vergunningenbeleid. Ontmoeting tussen bewoners moet mogelijk blijven en zelfs nog meer worden uitgebreid. Want een dorp neemt verschillende maatschappelijke functies op voor de hele samenleving, en die moeten we koesteren.

Wat is in dit verhaal het aandeel van organisaties aan veerkrachtige dorpen? En het aandeel van iedere bewoner vanuit zijn mogelijkheden? Daar gaan we samen naar op zoek. Tweeperenboom gaat nu het gesprek aan met partners uit alle hoeken (ondernemers, kennis- en cultuurinstellingen, overheid, burgergroepen, …) om dit lerend netwerk samen vorm te geven; vanuit ‘ons dorp’ aan de rand van een ruime verandering.

Wil je meedenken?

Geef ons een seintje als je mee wilt bouwen aan dit lerend netwerk of als je wilt deelnemen. We stellen het op prijs!

Taal  Nederlands

Niveau geen voorkennis vereist

Voor wie Diensten plattelandsbeleid, ruimte, toerisme, erfgoed en economie. Lokale en provinciale overheden. Landelijke gilden. Dorpsbewoners. Bedrijven. Socio-culturele organisaties.

Door wie Sarah Martens en Bert Smits – doorbraakarchitecten.

Format Lerend netwerk met thematische sprekers.

Data nog te bepalen

Locatie Tweeperenboom, Winksele

Pin It on Pinterest

Share This