Leertraject:
Bestuur in Beweging

Neem je een leidende rol op in een Raad van Bestuur? Is jouw organisatie in beweging? Wil jij als bestuurder leren en groeien? Lees dan vooral verder!

Hoe de deelnemers van de vorige editie beleefden, lees je helemaal onderaan. 

Meer en meer Raden van Bestuur spelen een belangrijke rol in veranderingsprocessen die organisaties doorlopen. Hoe je dat als bestuurder in een Raad van Bestuur aanpakt,  heeft vaak invloed op de mate waarin het veranderingsproces goed verloopt. Daarom start Tweeperenboom met een lerend netwerk voor leiders in Raden van Bestuur. We brengen mensen samen, wisselen ervaringen uit, leren van elkaar, onderzoeken welke kaders en modellen kunnen helpen, spreken met experten…

 

Tijdens de tweedaagse bespreken we verschillende thema’s: systemisch denken binnen de Raad van Bestuur, transitie ondersteunen als Raad van Bestuur, hoe impact meten met een theory of change. Na de tweedaagse gaat iedereen in zijn organisatie aan de slag met deze thema’s. Tijdens een terugkommoment wisselen we opnieuw ervaringen uit, gaan we aan de slag met intervisietechnieken en kijken we wat volgende stappen kunnen zijn.

Voor wie?  Voorzitters van of bestuurders in Raden van bestuur waarvan de organisatie voor een transitie staan of er midden in zitten én daarin een leidende rol spelen.

Maximum 8 deelnemers.

Door wie?  Luc Haegemans en Pat Vandewiele zijn allebei bestuursleden met jaren voorzitterservaring in verschillende bestuursorganen. Bert Smits en Lies Lambert ondersteunen het traject procesmatig. Ook zij hebben bestuurservaring en ervaring in het begeleiden van raden van bestuur in transitieprojecten.

Wat en wanneer?  Najaar 2020

Een leertraject van drie dagen, met een terugkomavond die we met de deelnemers samen vastleggen.

Wat kost dat?  2 daagse, inclusief lunch op vrijdagmiddag, diner op vrijdagavond  en lunch op zaterdagmiddag + 1 terugkommoment met diner + boek Herman Daems – Geheimen van de bestuurskamer

De interactie tussen profit en non-profit is een meerwaarde in het traject. Om de kost voor non-profit organisaties billijk te houden, werken we met een solidariteitsbijdrage voor bestuurders uit profit organisaties.

695 euro (exclusief BTW): bestuurders Profit
495 euro (exclusief BTW): bestuurders Non-Profit

 Programma dag 1: De raad van bestuur als een black box 

 

 • Intro (voorstellen)
 • Bestuursleden en hun rollen
 • Matrix waarbinnen een Raad van Bestuur werkt
 • Basisvoorwaarden voor integere en effectieve Raden van Bestuur: reflectieve ruimte creëren, vertrouwen verwerven, bescheidenheid, de moed om de waarheid te spreken

 • Effectieve praktijken: samenstelling en rol van de voorzitter.

 • Het ‘zijn’ in de Raad van Bestuur

 • Karakteristieken van Raden van Bestuur

 • Dynamieken in een Raad van Bestuur: breuklijnen, vooringenomenheden, (verborgen) engagementen

 • Besturen in een complexe veranderende wereld.

 Programma dag 2: Aan de slag 

 • Spreker uit de praktijk
 • Eigen case opstarten

 Terugkommoment: reflectie en intervisie eigen case 

“Een veel beter inzicht op de taken, verantwoordelijkheden, rollen en verwachtingen van een bestuurder. En hoe die evolueren in functie van de fase waarbinnen de onderneming zich bevindt.”

“Terechte topics. Doorleefd gebracht.”

Inhoudelijk heel goed en goede interactie met de andere deelnemers. Dat laatste was voor mij belangrijk : kennis maken met andere bestuurders uit andere (soorten) organisaties. Een goede mix (onafhankelijk bestuurder, familiebedrijf, expert, aandeelhouder, profit, non-profit…) van bestuurders is heel verrijkend!”

“Er is plaats in Vlaanderen voor een dergelijke opleiding.”

Pin It on Pinterest

Share This